Met die onlangse betogings by somminge openbare universiteite is vele ouers huiwerig om hul kinders vir die 2018 akademiese jaar by sommige van dié instellings te registreer. 

Daar is ook studente wat jaarliks, ongeag van goeie akademiese punte, nie toelating tot openbare universiteite kan kry nie. 

Dit is alombekend dat openbare universiteite lankal nie meer die enigste manier is om ‘n geloofwaardige, bekostigbare kwalifikasie te kry nie. 

Met die vinnige groei van privaat hoëronderwys in Suid-Afrika het matrieks nou ‘n groot verskeidenheid opsies van wat om te studeer en waar hulle dit kan gaan studeer.

Studente moet egter versigtig wees voordat hulle op ‘n kursus of instelling besluit om te verseker dat hulle die pad kies wat heel waarskynlik tot sukses vir hulle sal lei. 

Die groter publiek in Suid-Afrika verstaan dat openbare universiteite sowel as private instellings onderhewig is aan dieselfde toesig, regulering en akkreditasie, wat beteken dat indien die privaat instelling aan dieselfde akkreditasie voldoen, jy dieselfde gehalte onderrig sal ontvang, ongeag of jy ‘n universiteit, wat deur die staat gefinansier is, of ‘n privaat instelling sou kies vir jou studies.

Die afgelope vyf jaar was daar ‘n aansienlike toename in studente wat eerder die privaat hoëronderwysinstelling verkies.

Prestige Akademie het uitnemende kenmerke wat werklik trekkrag bied. Dit sluit onder meer in die aanbieding van honneursgrade, grade, diplomas, en hoër sertifikate in hul drie fakulteite: Besigheid, Kuns & Ontwerp asook Inligtingstegnologie

Baie van die programme is nis-kwalifikasies wat nie elders beskikbaar is nie, en is ook opkomende loopbane wat nog vars en nuut in die mark is. Ongeveer 98% van Prestige Akademie se IT-studente aan die 2017 akademiese jaar het byvoorbeeld reeds voltydse werk bekom, selfs nog voor die eindeksamen. 

Dit is hierdie nis-kwalifikasies wat ongelooflike werkgelenthede aan studente bied. 

Dit is ‘n bewese feit dat die akademie se gepaardgaande kleiner klasse en beroepsgerigte aanbieding van kwalifikasies, toegang aan studente verleen tot ondersteuning wat bydra tot die slaagpersentasie van meer as 80% die afgelope vyf jaar in meeste van die programme.

Net soos gehalte wissel tussen universiteite, net so wissel gehalte tussen privaat instellings. 

Neem dus vandag een van die belangrikste besluite van jou lewe – kies Prestige Akademie! Laat inskrywings is oop tot Donderdag 25 Januarie. 

Skakel Prestige Akademie by 021 949 5036 of besoek gerus ook die webwerk by www.prestigeacademy.co.za 

WhatsApp_LateReg